Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Анелия Крумова приета в два университета

Анелия Крумова приета с 6.00 в УНСС. Това е вторият университет, който отваря врати за единадесетокласничката от СУ "Петко Рачов Славейков", след като тя бе приета в Историческия факултет на Пловдивския университет, още докато бе в 10 клас.

Anelia-UNSS

Анелия научава за националния конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС и веднага започва да разработва своя проект по темата „Толерантността към другия“. Озаглавява есето си „Истинска история за истински толерантните“. То е насочено към темата за българските евреи и оригинално поднася в свободно прозаично изложение нейната идея, свързана с тази обществено значима тема. Съдържа в себе си както лични истории, които тя събира от кърджалийци, които са съжителствали с евреите, така и социално-икономически обзор.

Името на Анелия е добре познато на кърджалийската общественост поради многобройните награди, които тя печели с красотата на писаното слово. И този път чрез въздействащ език тя представя своята гледната точка по въпроса. Ученичката постига тази цел чрез избор и употреба на съответни стилови и езикови средства за художествено въздействие, употреба на символи и символни интерпретации, неочаквани мисловни обрати, иновативни форми и др.

Заслужено тя е една от първенците, определени с решение на Академичен съвет на УНСС. На Анелия ще й бъде издаден сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионални направления: „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“, „Икономика“, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, специалност "Икономическа социология и психология".

Преподавател по български език и литература и ментор на Анелия е учителката в СУ "Петко Рачов Славейков" Антония Маровска.