Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Анелия – първа наградена от учените на БАН

Ученичката е наградена за проявен устойчив изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел проучване и опазване на богатството на българските диалекти и традициите на българската култура с изследователския си проект „Думите от речника на баба“ . Шестата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Костадин Ганев. Двудневният форум се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. Акад. Кендеров поздрави участниците и припомни мисията на УчИ-БАН – младите хора да бъдат насърчавани да стават изследователи, да представят успешно своите разработки и да бъдат установени здрави връзки между българската наука и образование. Българската академия на науките подкрепя Ученическия институт и учените с апостолска мисия, които водят младите хора по пътя на науката, каза в приветствието си зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев. Където и да продължите своето образование, не забравяйте, че българската наука ще има нужда от вас, допълни той. Министерството на образованието и науката високо оценява работата на Ученическия институт на БАН, обяви зам.-министър Таня Михайлова. Според нея заниманията с наука в извънучебно време показват, че учениците умеят да правилно да разпределят личното си време, да определят целите си и да се лишават от различни ежедневни изкушения. Повече от 50 ученици участват в шестата сесия на УчИ-БАН. Проектите им са от всички научни направления и са допуснати до участие в сесията след преценка на жури. Рецензиите съдържат критични бележки и препоръки за изследователската си работа. Тя получи много обективна рецензия за своя проект „Думите от речника на баба“ и бе допусната до научната сесия, на която да го презентира. В рецензията си за изследователския проект на Анелия професор доктор Елка Мирчева пише: „Идеята за събиране на диалектен материал на терен в уюта на домашната обстановка, като информант е собствената ти баба, е находчиво хрумване. Това създава непосредствена атмосфера и осигурява достатъчно време за лишени от формалност и притеснения интервюта. Изборът на темата заслужава много висока оценка.“ И в действителност работата на Анелия получи максимално висока оценка. Тя спечели овациите на публиката, след като, облечена в носия от село Припек, представи проекта, посветен на баба й като носител на автентичния говор на селото. Учените отбелязаха, че това е интердисциплинарен проект, който, освен с езикознание и диалектология, е свързан с краезнание, етнография, фолклор. Анелия споделя: „Миналата година започнах изготвянето на изследване, посветено на автентичния говор на моята баба, която е носител на говора на с. Припек. През изминалото време оттогава досега продължих да работя по темата, първо, от любов към този интересен диалект, а след това с убеждението, че местните говори крият още много тайни, богатство от думи, значения, морфологични и фонетични черти, които разкриват езиковата и културната история на българите.“ Тя е наградена за проявен устойчив изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел проучване и опазване на богатството на българските диалекти и традициите на българската култура с проекта „Думите от речника на баба“ . Научни ръководители на Анелия са доц. д-р Ваня Мичева от Секция за история на българския език към БАН и Антония Маровска – преподавател по български език и литература.