Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Две победи за Иван Герганов

ivan_gerganov_.png
Първа награда от конкурс в БАН и първо място на математически турнир в Хасково спечели дванадесетокласникът Иван Герганов. В първата ученическа научна сесия на новоучредения Ученическия институт към Българската академия на науките Иван бе отличен с първа награда в направление математика. По математика на челните места са класирани два проекта от Софийската математическа гимназия, два от Образцова математическа гимназия в Пловдив и един /на Иван/ от кърджалийското СОУ „Петко Рачов Славейков”.
Общо по шест направления се състезаваха ученици от България. Авторите на отличените разработки ще получат подкрепата на учените от БАН в бъдещето развитие на своята дейност чрез осигуряване на стаж в постоянно научно звено на Академията, ползване на библиотеки, лаборатории, изчислителни ресурси, консултации, участие в семинари и конференции, включване в работата по европейски и национални проекти,  помощ при оформяне на публикации или по друг подходящ и съвместим с ученическата им програма начин.
Другият успех на Иван е първото място в Двадесет и третия есенен математически турнир "Черноризец Храбър", проведен в Хасково в деня на народните будители.