Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Двустранен проект Германия – България с ученици от СУ „П. Р. Славейков“

JuSeVУченици от Средно училище „Петко Рачов Славейков“, в партньорство със Сдружение „Родопея – Балканика“, Кърджали, ще участват в трети проект с организацията „Асоциация за младежки социални услуги и социална работа“ (‘’JuSeV’’) от Германия. Първият двустранен проект „Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци за равенство между половете“ бе през 2017-18 година, а проектът „Да се разходим с мокасините на другите“ през 2018 г. бе с  участници от Македония, Германия, Босна и България в Босна и Херцеговина. Съвместните инициативи утвърдиха трайно проектно сътрудничество между двете организации.

Настоящият проект „Повишаване на съзнанието за психичното здраве“ се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност №1 - „Мобилност на младежи и младежки работници“. В проекта е включен едноседмичен престой в Германия, след което славейковци ще се върнат в България заедно младежите от немската група. Ще следва още една седмица за двете групи в град Кърджали. Те ще бъдат настанени в хотел в непосредствена близост до язовир Кърджали.

Основната цел на проекта е да: формира у младите хора основни познания и разбиране за психичното здраве, елиминира стигмата свързана с темата и  преодолеят причините за психическата нестабилност. Чрез повишaване информираността за психичното здраве на младите хора, както и  популяризирането на  здравословния начин на живот, участниците ще се научат на толерантност и приемане различията на другите. Проектът е насочен към оказване помощ за преодоляване проблемите със самоувереността и запознаване с различните способи за подобряване на психическата им устойчивост. Проектът цели да научи младите хора как да използват медиите за популяризиране значимостта на психичното здраве.

В Германия дейностите са насочени към теоретичния подход в анализа на психичното здраве. На наша територия са планирани интересни дейности като: посещение в психиатричната болница, организиране на крос в подкрепа психичното здраве, публично събитие с музика на открито, на което каним граждани, родители, учители и приятели. Двете групи ще посетят Перперикон, който е уникален археологически обект, но и място за съприживяване и психично равновесие.

Работните сесии ще се провеждат чрез методите на неформалното образование – мозъчна атака, ролеви игри, дискусии, интервюиране и други на работния език – английски. Ръководители на българската група са Димитър Георгиев, учител по история и Хюлия Халил – учителка по английски език. Проектът ще се проведе от 14 до 28 юли 2019 г. в двете страни. Всички ще получат сертификата Youthpass за участие в проект, който се осъществява чрез младежки обмен.

Анелия Крумова