Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Димитър Димов с награда от международен конкурс за учители

Учителят по история в СУ „Петко Рачов Славейков“ Димитър Димов е лауреат на специалната награда на председателя на Съюза на българските учители на Шестия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности /занимания по интереси/ - за устойчиво и качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2019 г.“ Темата на доклада, с който Димов участва в конкурса, е „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“. Преподавателят се явява в раздел „Добри практики“ и описва своята работа като ръководител на Школата по история „ИстОрика“ към най-голямото българско училище, която включва и организиране на ученически конференции – възможност за изява на талантливи ученици. От 2012 година насам СУ „Петко Рачов Славейков“ е организатор на четири национални конференции по история, включващи все по-голям брой участници от различни възрастови групи, занимаващи се с изследователски и творчески проекти, в сътрудничество между изявени по история ученици и техните учители. Наградите, които възпитаниците на Школа „ИстОрика“ и техният ръководител получават от национални и международни форуми, са стимул да работят още по-активно в областта на историята и гражданското образование.