Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Единствено „Славейков” представи Кърджали на Националната конференция на Съюза на математиците

borovec-9664_nТазгодишната Пролетна конференция на Съюза на математиците в България отново за пореден път отбеляза кърджалийско участие единствено от СУ „Петко Рачов Славейков”. Десетокласничката Мария Александрова участва с презентация на тема „Херонови числа” в ученическата секция на конференцията и получи грамота за много добро представяне. С нея бяха нейният научен ръководител Вълчо Милчев и директорът на най-голямото училище Милко Багдасаров. Те първи я поздравиха след аплодисментите за представянето.

borovec-7680_nДиректорът Милко Багдасаров се включи в разисквания на важни въпроси на обучението по математика и българското образование. „48-то издание на Пролетната конференция не изневери на традицията това да е единственият национален форум, на който освен, че се представят ученически научни проекти, се дискутират важни въпроси, свързани с бъдещето на математиката в България. Не само математиката като учебна дисциплина и основен предмет за изучаване, а по-скоро проблемите, пред които се изправя днес обучението по математика и обезпечаването с кадри на национално ниво“, сподели директорът на училището за шампиони. Славейковци се включиха активно в дискусиите заедно с професори и научни работници от Българската академия на науките,  Софийския университет, Пловдивския университет и други висши учебни заведения, представители на МОН. Активно участие в разискванията взе и акад. Благовест Сендов, който е и в състава на програмния комитет.

Значението на Пролетната конференция е голямо именно от тази гледна точка – търсят се реални решения на дълбоки проблеми, с които се сблъскват математиците в България.