Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Естела с награда от БАН за компетентно изпълнение на езиково изследване в проучването на заемките в българския език

Естела Москова представи свой изследователски проект на Шестата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН). Събитието се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. Дванадесетокласничката от СУ „П. Р. Славейков“ презентира проекта си на тема „Добри Войников и някои румънски думи в българския книжовен език“. В разработката на Естела е обработен е изключително богат и ценен езиков материал, показани са отлични знания по лексикология, етимология и история на езика и литературата, затова проектът е интердисциплинарен. Направен е обзорен преглед на биографията на Добри Войников, един от видните наши писатели и културно-просветни дейци, журналист и редактор преди Освобождението, който е работил дълго време в Браила, където развива усилена дейност в полза на своя народ. При разглеждане на драматичното творчество на Добри Войников и изразните средства за характеризиране на неговите герои, Естела установява, че той преднамерено и непреднамерено е употребил повече от 40 думи и изрази, заети от езика на румънското драматично творчество или от езика на масовото общуване в румънските градове от средата на миналия век. За своето време езикът на Добри Войников е имал изключително важно значение за съдбата на нашата емиграция в румънските градове. Както пише Киро Тулешков, след едно от представленията на “Криворазбраната цивилизация” в Браила, на другия ден в почти целия град се говорело само за пиесата. Изключително задълбочената работа на Естела получи висока оценка от учените на БАН и бе определена като едно компетентно изпълнение на езиково изследване в областта на проучването на заемките в българския език. Научен ръководител на Естела в изследователската й работа е учителката й по български език и литература Антония Маровска.