Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Заключителен концерт по проекта "Училище за шампиони"

koncert-DSC_0986В Дома на културата се проведе заключителният концерт по проекта "Училище за шампиони", който бе реализиран от СУ "Петко Рачов Славейков" с помощта на „Европейски структурни и инвестиционни фондове“; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Приоритетни оси „Образователна среда за активно социално приобщаване“; Наименование на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“; Договор №: BG05M2OP001-3.002-0015/.

Поводът за събитието бе приключването на двугодишния проект, който даде възможност на много ученици от всички възрасти да бъдат включени в интересни извънкласни дейности за обогатяване на знанията, уменията, интересите и талантите си.

koncert-DSC_0685Децата от клубовете показаха наученото до момента, като пяха, танцуваха, пресъздаваха приказни герои, рецитираха собствени стихове. Обединителните думи на водещите „Макар и различни по възраст, по пол и по вяра, Българийо, ние сме твои деца и те обичаме“ предизвикаха много одобрителни ръкопляскания, а песента „България е една“, изпята от близо 80 деца на сцената, с развети български знамена, изправи препълнената зала  на крака, като остави незабравими спомени у гости, родители, учители и ученици.

Във фоайето на Дома на културата беше подредена и атрактивна изложба с произведения на учениците, които бяха поздравени за труда си от всички посетители. Директорът Милко Багдасаров благодари на учители и ученици за неуморния труд, който положиха през тези две години и пожела на всички още много спечелени проекти, много усмихнати деца и доволни родители.

Гост на заключителната проява бе заместник-кметът на Община Кърджали Веселина Тихомирова.

През двете години, в които се реализира проектът, дейностите се осъществяваха в рамките на 19 клуба с ръководители и обхванаха 1200 деца и много родители.