Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Заповед №96 за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На основание чл. 13г. ал. 3 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" и протокол от 09.10.2019 г. и мотивирано предложение на комисията за избор на заявител по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод" съгласно чл. 13г, ал.2, определям:

Пълен текст на Заповед №96 - по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".