Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Кръгла маса на учителите по история

На 9 юни в Актовата зала на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ се проведе кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики по прилагане на компетентностния подход в обучението по история и цивилизации в V – XII клас за формиране на ключови компетентности у учениците“.

Основната цел на квалификационната форма е усъвършенстване на педагогическите компетентности на учителите по история и цивилизации и използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Г-жа Даниела Апостолова, старши експерт „ОНГО“ в РУО Кърджали, поздрави участниците и направи кратко въведение, свързано с прилагането на компетентностния подход в обучението по история и цивилизации. Тя подчерта, че този подход води до по-голяма мотивация на учениците и дава възможност на учителите да бъдат креативни и иновативни.

Добри практики представиха:

Диана Георгиева-старши учител в ЕГ „Христо Ботев“ -Кърджали -„Прилагане на специфични техники в обучението по история и цивилизации в 10 клас с помощта на работни листи“

Славея Нинова – старши учител в СУ „Йордан Йовков“ –Кърджали -„Историята лесна и интересна в прогимназиален етап“

Теодора Богданова, Мариана Василева и Кирил Гогов –учители в СУ „Отец Паисий“ –Кърджали -„Компетентностният подход като мотивиращ метод в обучението по история и цивилизации“

Милен Филипов, Кети Георгиева, Галина Стефанова –учители в СУ „Петко Рачов Славейков“-Кърджали - „Интерактивните методи в обучението по история V –X клас и мотивиране на учениците за работа

Димитър Димов – главен учител в СУ „Петко Рачов Славейков“-Кърджали - „Историята забавна и интересна“

Кръглата маса завърши с пожелания за по-чести срещи между учителите по история и цивилизации за споделяне на опит и иновации!