Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Мария Александрова с отлично представяне и медал по математика на пролетната конференция на Съюза на математиците в България

С медал и грамота за отлично представяне завърши ученическата секция на 50-ата пролетна конференция на Съюза на математиците в България за дванадесетокласничката от СУ „Петко Р. Славейков” Мария Александрова. Награждаването стана в онлайн формат на 21 май 2021 г. Мария се представи с проект на тема: „Генериращи функции и покрития на лентови решетки”. Научен ръководител на зрелостничката е Вълчо Милчев, а консултант е Цветелина Карамфилова, студентка по математика в ПУ „Паисий Хилендарски”, бивша възпитаничка на Школата по математика в училището.

Още в предварителната рецензия на доц. Станислав Харизанов от БАН разработката на Мария Александрова получи висока оценка.„Като цяло, рефератът е добре оформен, последователен и в завършен вид. Трета глава съдържа оригиналната работа на автора и е посветена на пресмятането на броя различни покрития на лентови правоъгълни сектори. Бих отличил задача 3, където по красив начин е изведена по-къса рекурентна връзка за броя покрития на решетка от тип B, благодарение на общата теория за генериращи функции. И шестте получени резултата са коректно описани и биха били подходящи за математически олимпиади”, пише в рецензията доц. Харизанов.

При обявяването на наградите проф. Емил Колев също открои проекта на Мария като изключително добре оформен и с качествена презентация.