Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Математически турнир „Иван Салабашев“

Математическият турнир „Иван Салабашев“ ще се проведе на 1 декември 2018 г. от 10:00 часа. Това е 27-то издание на надпреварата. Състезанието е за ученици от I до XII клас. Състезателните теми са за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас, обща за 8 и 9 клас и обща за 10, 11 и 12 клас. Задачите с номера от 1 до 10 са с избираем отговор, а от 11 до 15 със свободен отговор. При верен отговор от 1 до 10 задача се дават по 3 точки, а от 11 до 15 задача – по 6 точки.

Общата тема за 10, 11 и 12 клас е от 3 задачи. Всяка вярна задача носи по 7 точки.

Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

За повече подробности се обръщайте към учителите по математика.

Попълват се и декларации: ФОРМУЛЯРИ