Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Младшите посланици сменят пароли с европейски кодове

euro_114736В СУ „Петко Рачов Славейков“ продължават откритите уроци на членовете на Клуба на младшите посланици на Европейския парламент пред учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап. В Европейския коридор на училището, който е първи по рода си в България и е послужил като пример за всички училища в страната и Европа, младшите посланици провеждат по екипи открити уроци пред различните класове по съгласуван с класните ръководители график.

Новаторството, с което се търси постигане на висок образователен ефект, е смяната на паролата на училищния безжичен интернет (Wi-Fi). Всеки ден като парола за достъп се използват години, събития, личности и емблематични факти от представяната през съответната седмица страна-членка.

euro_1667800223_oПървите три държави, представени през месец декември, са основателките – Франция, Италия, ФРГ/Германия. Началото на януари бе белязано от представянето на Нидерландия, през втората седмица младшите посланици продължиха с Белгия, а до края на месеца следват  Люксембург и една от трите страни, присъединили се през 1973 година - Дания.

Идеята, чиято реализация тече по този начин, е в рамките на всяка седмица до края на програмата през месец юни всичките 1700 ученици, учителите и административния персонал да придобият повече познания за страните-членки на ЕС, посещавайки беседите и откритите уроци или търсейки информацията за съответната държава, за да получат достъп до Интернет с правилната парола за седмицата.