Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

НЕ на тормоза в училище

"

Вчерашният ден, посветен на борбата с тормоза в училище, бе отбелязан и в най-голямото училище в България - СУ "Петко Рачов Славейков", Кърджали. Денят на розовата фланелка е всяка последна сряда на месец февруари и символизира неприемането на агресията сред учениците. Зад тази идея твърдо застават всички ученици на школото. Те считат, че не само в един ден в годината, а по всяко време, непримиримостта към физическото и емоционалното насилие трябва да бъде основна ценност и непрекъсната работа.

В 9"в" клас на училището за шампиони цял ден раздаваха разпечатани хартиени фланелки със слоган "Нека доброто започне от нас!" на Общинския съвет за наркотични вещества. Част от тях закичиха на своите учители. Споделиха, че част от тях посещават редовно Съвета и участват в неговите инициативи. Още предишния ден споделили с класния си ръководител Вера Бурмова за идеята си целият клас да дойде на училище облечен в розово. Така и се получава, даже едно момче пристига с розова фланелка и устоява на всички въпросителни погледи.
Всяка паралелка в СУ "П. Р. Славейков" направи свое отбелязване на Деня против насилието в училище според възрастта на учениците. Важното е всички да запомним, че проблемът съществува и ангажимент на всеки от нас е да го реши!", гласи посланието на славейковци.
На снимката: 9"в" клас в розово, класният ръководител Вера Бурмова е втора права от ляво на дясно