Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Награждаване и конференция за спасяването на българските евреи

Във връзка с 10 март - Ден на спасението на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста, Школата по история „ИстОрикa” към СУ „Петко Рачов Славейков, с ръководител Димитър Димов, спечели за пети пореден път проект на тема:„Кърджали –град на толерантността”. Проектът се осъществява с финансовата помощ на The Olga Lengyel Institute (TOLI) благотворителна организация със седалище в Ню Йорк. Целта на проекта е да се запознаят младите хора на област Кърджали с процеса на спасяване на българските евреи, което е и световния принос на България в борбата срещу Холокоста. Не на последно място, по този начин се внушава толерантност и уважение между всички общности в Република България. В този ден ние не само отбелязваме спасяването на българските евреи и почитаме жертвите на Холокоста, но и оценяваме и смелостта и доблестта на българите, които единствени в Европа, въпреки тежките условия, категорично се противопоставиха на изтреблението на евреите. Конференцията се осъществи на 23 април, вместо на 10 март, поради известни на всички нас ограничения /т.н. епидемиологични мерки/ За целта на учениците от област Кърджали се даде възможност да участват в конкурс за есе, разказ, доклад, презентация и видеоматериал, посветен на „Холокост –Никога повече“ и 78 -та годишнина от спасяването на българските евреи. Материали изпратиха следните училища/освен П.Р.Славейков/: СУ „Христо Смирненски” с.Черноочене, обл. Кърджали Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ Професионална гимназия по строителство „Хр. Смирненски гр. Кърджали ЕГ Христо Ботев -Кърджали СУ “Стоян Заимов“ - Плевен /което я направи и национална конференция/ Общо 19 разработки „Насочваме вниманието си предимно към най-младите, защото това е начинът да поддържаме паметта жива. Те трябва да знаят за подвига на своите предци, който няма аналог в световната история, и да предадат спомена за него на следващите поколения. Днес по света отново се вихрят насилие, ксенофобия и расизъм. Единственият начин да им се противопоставим е като споделяме уроците от миналото”, каза Димитър Димов , ръководител на Школата по история „ИстОрика” и инициатор на областната конференция, посветена на 78 годишнина от спасяването на българските евреи.