Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Национални дипломи за Ивелина Филипова и Анна Пенчева

Днес началникът на Регионалното управление на образованието - Кърджали Демитра Мирянова връчи националните дипломи на пълните отличнички сред зрелостниците в областта Ивелина Филипова от СУ "Петко Рачов Славейков" и Анна Пенчева от ПГИ "Алеко Константинов", която също е свързана с училището за шампиони, където стартира своето образование и прекарва седем години.
Националната диплома е изключителна награда, която се връчва на няколко ученици от цялата страна, които са показали пълен отличен успех през всички години на гимназиалното обучение, изявили са се на различни форуми, постигнали са високи резултати на областни, национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.
Ивелина Филипова е възпитаник на СУ "Петко Рачов Славейков" през целия 12-годишен курс на обучение. От първия ден се откроява със старание и задълбоченост. Неизменно е участник и призьор в конкурси с насоченост български и английски език. Неслучайно е пълен отличник, включително две пълни шестици на двата държавни зрелостни изпити по тези предмети. Ивелина се отличава с артистичност, организираност и амбиция за успех. Няколко години е активен член на Ученическия парламент и всички негови инициативи.
Преподавател по български език и литература на Ивелина е Гергана Пърличева, а по английски - Марин Моллов. Класът, в който се обучава Ивелина, с класен ръководител Васил Визев, е признат за най-успешната паралелка на СУ "Петко Рачов Славейков" и е прекрасна среда, в която всеки ученик да може да развие способностите си.