Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Открит урок в подкрепа на младите учители

bel_410660049_nВ специализирания кабинет по български език и литература на СУ „Петко Рачов Славейков“ се проведе открит урок по основополагащия предмет, изнесен от младата учителка Миглена Крумова. Инициативата е на Регионалното управление на образованието – Кърджали в изпълнение на Годишния план на институцията за настоящата учебна година. Откритата педагогическа практика е на тема „Съвместна употреба на глаголните времена“ и се представя преподаване в шести клас пред млади учители от област Кърджали. Урокът е за обобщение на изучените до момента от учениците глаголни времена и тяхната съвместна употреба. На проявата присъства г-жа Албена Хорочева – старши експерт по БЕЛ в РУО – Кърджали. Освен 10 млади учители от областта, специално поканени на добрата практика, откритият урок бе широко посетен от опитни учители по български език и литература в училището-домакин, заместник-директори и други колеги на Миглена Крумова.

Откритата педагогическа практика е в съзвучие с виждането на ръководството на СУ „Петко Рачов Славейков“ за откриване и развиване на потенциала на младите учители, които в днешното динамично време трябва да бъдат много адаптивни и справящи се с изискванията на системата и учениците. Тази стратегия е допълнение към основните усилия на колектива на училището към изучаване на книжовния български език, което е основен приоритет на обучението. Върху тези два елемента от работата в училището акцентира и директорът Милко Багдасаров.bel_1624296054_n

Миглена Крумова е ярък пример за учител, който е показал своите способности по време на държавната практика като студент в най-голямото училище и веднага след завършването си получава учителско място. Младата жена завършва филиал „Любен Каравелов“ на Пловдивския университет, специалност „Български език и литература и История“. Директно от студентската скамейка се сблъсква с предизвикателствата на учителската професия, включително класно ръководство. Неслучайно е избрана да изнесе открития урок пред свои колеги – млади учители от областта. Миглена Крумова изнесе прекрасен урок с нагледни материали, в които децата се ориентираха лесно, показаха активност и стабилни знания.