Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

По време на занималнята славейковци посещават интересни места

Славейковци от групите за целодневна организация на учебния ден в шести и седми клас посетиха Регионалния исторически музей през миналия месец, а през този – Регионалната здравна инспекция. В музея учениците от прогимназията на СУ „П. Р. Славейков“ се запознаха с интересни моменти от историята на родния край, както и с любопитни факти за природата, бита и културата на Кърджали. Посещението на музея, което не е новост за повечето ученици, бе вълнуващо. Те изразиха на глас своята гордост, че живеят в град с богата история и култура.Те заявиха, че ще се придържат към неговия девиз: ,,Почитай миналото, гради бъдещето!“ И през тази учебна година славейковци спазват традициите си в организацията на целодневното обучение и посетиха Дома на здравето. Учениците от 6 и 7 клас - ЦОУД бяха посрещнати в РЗИ- Кърджали от Росица Чилингирова - началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в Дирекция „Обществено здраве“ и Людмила Кючукова - инспектор в същия отдел. Със затаен дъх и голям интерес учениците изслушаха визуализираната лекция, изнесена от робота във вид на стъклена жена в естествен ръст за устройството на човешкото тяло, неговите органи и техните функции. В залата за интерактивни игри учениците показаха своите знания и умения за разпознаване на човешките органи. Със задоволство установиха, че изобразените храни на пирамидата за здравословно хранене присъстват в тяхното ежедневно меню. При съпоставяне на ръста към теглото се оказа, че голяма част от учениците са в норма. С това се постави началото на цикъла от беседи за подобряване здравното образование на учениците. В програмата на учителите от т.нар. занималня фигурират още интересни места, на които ще заведат своите ученици. Идеята на този вид организация на учебния процес е не само да се подготвят децата за учебната си работа, а и да придобият знания и впечатления за живота.