Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

СЪОБЩЕНИЕ

Откриването на учебната 2018/2019 година ще се състои на 17 септември 2018г. от 09:00 ч. в двора на училището.