Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Сертификати за участниците в проекта срещу предразсъдъците и стереотипите

german_2018-1bУчениците-участници в т.нар. „немски проект“ и техните ръководители получиха сертификати Youthpass. Това стана възможно след проведената проектна дейност в Германия през месец октомври миналата година по  проект "Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци  за равенство между половете". Водещата организация - Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V – Германия, осъществяваща проекта с партньорска организация Сдружение „Родопея – Балканика“, Кърджали и съвместно с ученици от СУ „П.Р.Славейков“, подготви и изпрати сертификатите на проектните участници от german-2018-2bучилището за придобитите знания и социални компетенции.

Резултатите от дейността, проведена в Германия, са: придобити умения за работа в екип, общуване на  чужд език чрез различни  похвати, дискусии  в малки групи, театрално пресъздаване ролите на мъжа и жената в  семейството, създаване на истории във вид на табла, визуализации -  представляващи четирите сезона и четирите периода от живота на човека, писане  на  статии за сайта на проекта. Учениците се чувстват обогатени със знания за България и Германия чрез културни  и кулинарни вечери.

Предстои последната дейност по проекта, през месец април,  която ще се проведе в Ардино и Кърджали. Ще бъдат проведени анкети сред местни жители за стереотипи и предразсъдъци между половете, свързани с кариерата, семейството и пазара на труда. След нея участниците ще получат отново сертификати Youthpass. Проектът е финансиран от програма „Еразъм +, Ключова дейност №1 – Обучителна мобилност на граждани“.

Сертификатите от Германия бяха връчени на учениците от заместник-директора Маргарита Демирева, която е и част от проектния екип.

Сибел Айвазова