Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

„Славейков” – национален образец за ученическо самоуправление

Мая Йоргова от Ха клас и Стиляна Аврамова от ІХб клас на СОУ „Петко Рачов Славейков” взеха участие в националната ученическа конференция „Всеки ден – ден на ученическото самоуправление”, която се проведе в Техническия университет в София и бе организирана от Съюза на учениците в България. Повече от 40 ученици от цялата страна, избрани според компетенциите и опита си, обмениха мнения, идеи и реализирани инициативи, свързани с ученическото самоуправление.

UP-1129Целта на организаторите, както и една от мисиите на националната ученическа структура, е да се въведе реално ученическо самоуправление във всяко едно българско училище. Специални гости на конференцията бяха Светослав Малинов – депутат в Европейския парламент, Мирчо Христов от Националния младежки форум и Димитър Асенов – представител на Синдиката на българските учители, както и представител на организацията на общините.

В хода на неформално протичащата конференция, в която не бяха допуснати учители, се оказа, че в повечето български училища изобщо не съществува елемент на самоуправление, в други то е само на думи, а фактически ученическата инициативност е прекъсната в зародиш. Провеждат дни на самоуправление, но дотам се изчерпват възможностите на учениците. Единственото училище, в което се оказа, че съществува реално ученическо самоуправление, е СОУ „Петко Рачов Славейков” - Кърджали.

UP-1107Присъстващите на националната конференция ученици и организатори били впечатлени да чуят, че Ученическият парламент на най-голямото училище край Арда функционира с пълна самостоятелност и независимост от 1997 г., че председателят и заместник-председателят му присъстват на педагогическите съвети и имат пълноправен глас, че притежават финансов ресурс, с който да организират самостоятелните си събития и представяния пред цялата общественост.

Неслучайно Мая Йоргова бе поканена да участва като една от трите ученички - представителки на групата от името на СУБ на обсъждането на законопроекта за предучилищното и училищното образование на парламентарната комисия по образование и наука в Народното събрание и в Президентството. Предвиденото за един ден участие на десетокласничката се промени в двудневно присъствие на заседания, тъй като обсъжданията се проточиха значително. Мая осъществила публични контакти с депутати, които впоследствие ще внесат исканията и предложенията на ученическите организации в комисията. По време на паузите народните представители с радост и внимание изслушвали мнението на момичето. Впечатлили се от разказите й за начина, по който се самоуправляват в СОУ „Петко Рачов Славейков”.

От Съюза на учениците в България настояват и ще продължават да защитават позицията си за създаване на реално ученическо представителство във всяко училище, независимо къде се намира и колко е голямо, с право на реален глас и самостоятелност, както е при славейковци.