Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

"Стоян Михайловски" за младите славейковски журналисти

В Деня на народните будители - 1 ноември, Журналистически клуб "Славейков" получи Голямата награда - статуетка „Стоян Михайловски” на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”. Тази година в него взеха участие 188 млади автори от цялата страна с 204 творби и 5 журналистически екипа. Учениците твориха по темите „Разбираш цялата нелепост на този див, объркан свят” - за литературно творчество и „Който малко мисли, много греши” - за журналистика. Темата за литературния раздел на конкурса е посветена на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров, а темата за раздела „Журналистика" е с посвещение на 500-ата годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи. Главният редактор Анелия Крумова получи наградата от председателя на журито - доцент д-р Руси Русев, преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Екипът на Журналистически клуб "Славейков" е в състав - главен редактор: Анелия Крумова, графичен дизайн: Денис Ахмед, редакционна колегия: Симона Годумова, Христина Попова, Мария Александрова, Кристина Йовчева, Теодора Тихова, Естела Москова, а ръководител е Антония Маровска. Учениците представят на ерудираните членове на журито журналистически есета, репортажи, интервюта, както и няколко броя на ученическия вестник УПКО. Младите журналисти полагат много усилия и успехите не закъсняват