Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

С проект на харта приключи семинарът на славейковци

При голям интерес от страна на учениците се проведе семинарът по проект "Моите права в моето училище" на сдружение "Родопея - Балканика" и Средно училище "Петко Рачов Славейков" в Ягнево. В рамките на 3 дни всички участници в реализацията на проекта поставиха началото на съставянето на Харта за правата на учениците в училище, което е една от основните крайни цели на цялото начинание. 21 гимназисти от 8 до 11 клас участват в работните групи по проекта. Вече два месеца те се запознават с различни нормативни документи, регламентиращи правата на човека, на детето, основни правозащитни документи.
По време на семинара те бяха водени от професионален треньор - Галина Николова от Хасково. Тя е социален психолог с дългогодишен проектен опит. Семинарът се проведе с участието и на Нешка Шопова - експерт-консултант. Присъства директорът на СУ "Петко Рачов Славейков" Милко Багдасаров, както и Пенка Ууд - представител на сдружение "Родопея - Балканика".
За всички ученици това е първото обучение от този тип. С интерес и дори страст подходиха те към съставянето на правила, към изразяването на очаквания, към нестандартните начини, с които треньорът ги разделя на работни групи - всеки път различни критерии и винаги в различна група. Динамиката и редуването на работни сесии с игри и упражнения допада изключително много на младежите в тази възраст и те стават по-креативни, когато трябва да изразяват мнения, позиция и да споделят проблемите, които ги вълнуват.
Така с всяка следваща задача се увеличава дълбочината на разсъжденията, остротата на изразяване, вникването в детайлите и дори чисто естетическото оформление на резултатите от мисловния процес върху работния лист.
В края на семинара славейковци се поздравиха с една чернова на Хартата за правата на ученика, съставена засега от опорни точки, по които през лятото ще бъдат дефинирани членовете и алинеите на този амбициозен документ. Работата ще продължи въпреки ваканцията, защото през месец септември Хартата трябва да бъде напълно готова и отпечатана, за да може гимназистите да я представят пред своите връстници от област Кърджали, а вече имат уговорка за визита по този повод в партньорското училище - ПГЧЕ "Васил Левски" в Бургас.

Проектът "Моите права в моето училище" е финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция в раздел „Пилотни дейности“ и фокус тема „Достъп до права“.