Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Хартата на славейковци е вече позната в област Кърджали и Бургас

Проектът „Моите права в моето училище“, реализиран от сдружение „Родопея – Балканика“ и СУ „Петко Рачов Славейков“, приключи с представянето на Хартата за правата на учениците /съставена от самите тях в рамките на проекта/ в град Бургас. Учениците на кърджалийското училище се срещнаха със своите връстници от ПГЧЕ „Васил Левски“ в морския град в гостоприемната регионална библиотека „Пейо Яворов“, която сама по себе си е една от забележителностите на Бургас.

Партньорството между „Славейков“ и Руската гимназия започна миналата година по програма „Иновации в действие“ и продължава в различни направления. „След всички дейности, по които работихме, разбрахме колко сходни са двете училища, колко добре можем да си партнираме, колко неща можем да научим едни от други.“, коментира Нешка Шопова – експерт педагог в проекта и педагогически съветник в СУ „Петко Рачов Славейков“-Кърджали. Тя разказва и за включването на гимназистите от 9 до 12 клас в съставянето на Хартата: „Нашите ученици първоначално се запознаха с международни документи, регламентиращи правата на човека и на децата, с редица правни термини, как се структурира такъв документ и т.н.. После преминаха през обучение как да работят, за да успеят да съставят членовете и алинеите, казвайки това, което мислят, на правен език. Бяха провокирани с различни въпроси, свързани с тяхното ежедневие в училище и какво биха искали те да се промени, подобри или развие в друга насока с оглед на това да бъдат защитени техните права, без да се омаловажават и задълженията им . Когато стъпиш на права, нещата се регулират по-безболезнено и тогава един конфликт в училище може да се разреши много по-лесно.“

Пенка Ууд – представител на сдружение „Родопея – Балканика“, споделя: „Хартата е двуезична на български и английски език. Първо я представихме в област Кърджали, като проектна дейност, в училищата на различните населени места, за да си създадат и те, ако желаят. В Бургас сме не за първи път. През лятото представихме нашата проектна идея в Гимназия за чужди езици "Васил Левски", а сега показваме готовия продукт. Този готов продукт учениците ще прочетат, осмислят и ако искат ще създадат конкретна харта за тяхното училище. Нека използват нашата, която е разделена на 4 глави и всяка глава има своите алинеи, като база."

На срещата в Бургас присъстваха лично директорът на ПГЧЕ „Васил Левски“ Весела Иванова, учителите Ваня Димчева и Юлия Ларина, както и целия Ученически съвет на гимназията. Обсъдиха с учениците на „Славейков“ и теми, свързани с ученическото самоуправление, лидерството и изборите за ръководство на такъв тип организация.

В седмиците преди това учениците – участници в проекта „Моите права в моето училище“ представиха Хартата и в гимназии от област Кърджали – Черноочене, Ардино и Джебел.

Освен представянето на самата Харта славейковци работиха с учениците от приемните училища по теми, заложени в Хартата и им показаха не само крайния продукт на проекта /Хартата/, а и самия начин на работа, по който са достигнали до този резултат. Целта на тези посещения е славейковци не просто да покажат труда си, а да вдъхновят своите връстници да съставят своя собствена харта, ако проявяват интерес и да почерпят опит от тяхната.

Срещите протичат интерактивно като учениците от приемащите училища участват пълноценно в групи заедно със славейковци. Всяка група създава мини проект по съответните теми, изтегляни на случаен принцип. След определеното време за работа всяка група представя продукта си пред цялата аудитория, учениците отговарят на въпроси, сравняват как стоят нещата в едното и в другото училище.

Така и за учениците на „Славейков“ всяка среща е различна и обогатяваща – във всяко от четирите училища те работят по съвсем различни теми.

Като устойчивост на проекта в СУ „Петко Рачов Славейков“ вече е създаден клуб „Училищен правозащитник“, който ще работи през цялата учебна година за създаване на по-благоприятна учебна среда, спазване правата на учениците и предотвратяване на конфликти или тяхното разрешаване на ниво ученици.

Проектът „Моите права в моето училище“ /Създаване на Харта за правата на учениците в училище – от ученици за ученици/ е финансиран от Европейската младежка организация в Страсбург, Франция.