Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

„Славейков” отново представи Кърджали в БАН

--2-dscf0269-s.png

Със солидно кърджалийско участие се състоя първата ученическа научна сесия на новоучредения Ученическия институт към Българската академия на науките. Това бяха трима ученици от школата по математика при СОУ „Петко Рачов Славейков” с ръководител Вълчо Милчев. Лидерът на младите математици на Кърджали Иван Герганов се представи със своя проект по комбинаторика „Производящи функции и дървета в равнината”, а екипът Николай Атанасов и Иван Иванов докладваха разработката си по геометрия „Барицентрични координати на точка спрямо педалния й триъгълник”. На сесията беше и Гюлбеяз Ахмед, вече студентка, за да подкрепи своите Славейковци.

Първата Ученическа научна сесия бе открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, който се обърна към учениците с думите на бележития български учен акад. Ангел Балевски: „За да се развие един човек, първо трябва да бъде мъничко навит” и подчерта, че именно това е възрастта, в която младите таланти „се навиват”, за да влязат в света на науката.

Акад. Петър Кендеров, който е един от инициаторите на създаването на Ученическия институт, поясни, че институтът ще се превърне в инструмент за откриване и развитие на способностите на младите хора във всички области на науката. Той допълни, че едно общество може да се oцени по това дали дарбите и заложбите на младите хора могат да се развият. В този смисъл Българската академия на науките има уникален потенциал да помага на младите хора да постигнат висок професионализъм в различни сфери, тъй като разполага със специалисти по всички науки и във всички направления.

Децата - участници в първата Ученическа научна сесия бяха поздравени и от зам.-министъра на образованието и науката проф. Валери Младенов, който ги нарече „гордостта и истинското богатството на България”.

Първата седмица ученици представиха своите разработки в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Общо 23 проекта бяха допуснати до финалната сесия, сред тях и двата на СОУ „Петко Рачов Славейков”. Председател на журито по математика бе член-кореспондент на БАН проф. дмн Олег Мушкаров, заместник директор на Института по математика и информатика при БАН.

Предстои на 28 октомври да бъдат представени ученическите разработки в областта на биологията и екологията, физиката и астрономията, химията, инженерните науки и обществените и хуманитарните науки. Всички ученически проекти са рецензирани от учени от БАН в съответните научни области и са допуснати до представяне в Ученическата научна сесия.

Ученическата научна сесия е една от инициативите, с които се отбелязва 145-годишнината от основаването на БАН. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди, както и правото да стажуват за определен период (със заплащане) в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Отличените ученически разработки ще бъдат обявени на 31 октомври 2014 г.