Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Възпитатели в ЦДО

Собствено, фамилно име

Длъжност

Пепа Мавродиева

Старши учител

Надежда Тодорова

Старши учител

Янка Дякова

Старши учител

Минчо Гумаров

Старши учител

Станка Камбурова

Старши учител

Ерай Салиф

Учител

Неше Муталибова

Учител

Пепа Тонева

Старши учител

Антония Младенова

Учител