Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Класно ръководство 2020-2021

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – КЪРДЖАЛИ

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО 2020/2021 ГОДИНА

Vа- Димитър Димитров

Vб- Недан Усков

Vв- Катя Кръстева

Vг- Радостина Добрева

Vд- Диана Паслиева

Vе- Несибие Юсеин

Vж- Милен Филипов

VIа- Ваня Димитрова

VIб- Антония Младенова

VIв- Миглена Крумова

VIг- Антоанета Симеонова

VIд- Росица Тодорова

VIе- Еминали Салиф

VIIа- Николет Янева

VIIб -Драга Канева

VIIв- Ана Делчева

VIIг - Месут Али

VIIд -Стефан Павлов

VIIе- Ангелина Панова

VII ж-Кера Георгиева

VІІІа-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Пепа Пелтекова

VІІІб-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Антония Маровска

VІІІв-ЧЕ- АЕ/НЕ- Вера Бурмова

IXа-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Димитър Димов

IXб-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Пепа Тодорова

IXв- ЧЕ- АЕ/НЕ - Антоанета Кръстева

IXг- ЧЕ- АЕ/НЕ - Светлана Кючукова

Ха-ЧЕ-АЕ/ИЕ- Веселина Черкезова

Хб-ЧЕ -АЕ/ИЕ- Хюлия Халил

Хв –ЧЕ- АЕ/НЕ- Недим Мустафа

Хг-ЧЕ-АЕ/НЕ- Руса Бориславова

ХIа- ЧЕ-АЕ/ИЕ/М - Янислава Парнарова

ХIб –ЧЕ-АЕ/ИЕ/Б- Магдалена Дичева

XIв-ЧЕ- АЕ/НЕ/БЕЛ- Тонка Хаджинакова

ХIIа- ЧЕ-АЕ/ИЕ /М/ БЕЛ- Христо Банев

ХIIб-ЧЕ- АЕ/ИЕ/Б/Х- Венелин Башев

ХIIв –ЧЕ-АЕ/НЕ/БЕЛ- Галина Стефанова

ХIIг –ЧЕ-НЕ/АЕ/Г/И- Васил Визев