Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Класно ръководство 2021-2022

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО 2021-2022

V А – Димитър Ганев

V Б – Николет Янева

V В – Ерай Салиф

V Г – Мелиха Салиф

V Д – Кети Георгиева

V Е – Николина Мавродиева

V Ж – Красимира Стоянова

VI А – Христина Янева

VI Б – Еминали Тасим

VI В – Катя Кръстева

VI Г – Данчо Усков

VI Д – Диана Паслиева

VI Е – Радиана Христова

VI Ж – Милен Филипов

VII А – Ваня Димитрова

VII Б – Антония Младенова

VII В – Пепа Мавродиева

VII Г – Антоанета Симеонова

VII Д – Росица Тодорова

VII Е – Себахат Ахмед

VIII А – Гергана Пърличева

VIII Б – Милка Белева

VIII В – Галина Стефанова

IX А – Петя Пелтекова

IX Б – Антония Маровска

IX В – Вера Бурмова

X А – Димитър Димов

X Б – Пепа Тодорова

X В – Антоанета Кръстева

X Г – Яна Лаплева

XI А – Веселина Черкезова

XI Б – Петя Иванова

XI В – Недим Мустафа/Венелин Башев

XI Г – Руска Бориславова

XII А – Мариана Атанасова

XII Б – Магдалена Дичева

XII В – Тонка Хаджинакова

XII Г – Христо Банев