Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Класно ръководство 2019-2020

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – КЪРДЖАЛИ

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО 2019/2020 ГОДИНА

Vа- Ваня Димитрова

Vб- Сергей Маринов

Vв- Миглена Крумова

Vг- Антоанета Симеонова

Vд- Катя Кирчева

Vе- Себахат Ахмед

VIа- Николет Янева

VIб- Драга Канева

VIв- Ана Делчева

VIг- Месут Али

VIд- Стефан Павлов

VIе- Ангелина Панова

VIж- Кера Георгиева

VIIа- Петя Пелтекова

VIIб -Милен Филипов

VIIв- Ана Димитрова

VIIг - Несибие Юсеин

VIIд -Диана Паслиева

VIIе- Красимира Стоянова

VII ж-Недан Усков

VІІІа-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Димитър Димов

VІІІб-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Пепа Тодорова

VІІІв-ЧЕ- АЕ/НЕ- Антоанета Кръстева

VІІІг-ЧЕ- АЕ/НЕ- Светлана Кючукова

IXа-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Веселина Черкезова

IXб-ЧЕ- АЕ/ИЕ- Хюлия Халил

IXв- ЧЕ- АЕ/НЕ - Недим Мустафа

IXг- ЧЕ- АЕ/НЕ - Руса Бориславова

Ха-ЧЕ-АЕ/ИЕ- Мариана Атанасова

Хб-ЧЕ -АЕ/ИЕ- Магдалена Дичева

Хв –ЧЕ- АЕ/НЕ- Тонка Хаджинакова

Хг-ЧЕ-АЕ/НЕ- Христо Банев

ХIа- ЧЕ-АЕ/ИЕ/М - Венелин Башев

ХIб –ЧЕ-АЕ/ИЕ/Б- Галина Стефанова

XIв-ЧЕ- АЕ/НЕ/БЕЛ- Васил Визев

ХIIа- ЧЕ-АЕ/ИЕ /М/ БЕЛ- Мая Стойчева

ХIIб-ЧЕ- АЕ/ИЕ/Б/Х- Димитрина Банева

ХIIв –ЧЕ-АЕ/НЕ/БЕЛ- Антония Маровска

ХIIг –ЧЕ-НЕ/АЕ/Г/И- Милка Белева