Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Непедагогически персонал

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

1.

Галя Ангелова Карапеткова

Завеждащ отдел човешки ресурси

2.

Йорданка Цветкова Йорданова

Главен счетоводител

3.

Надя Стоянова Каменова

Касиер

4.

Росица Трендафилова Момчилова

Завеждащ административна служба

5.

Соня-Елен Прадо Стойчева

Библиотекар