Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Български език и литература

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

 

Ана Димитрова Атанасова

Старши учител

 

Ана Митрева Делчева

Учител

 

Антония Пеева Маровска

Старши учител

 

Веселина Богданова Черкезова

Старши учител

 

Диана Райчева Паслиева

Старши учител

 

Красимира Русева Стоянова

Старши учител

 

Минка Иванова Иванова

Старши учител

 

Николет Пенчева Янева

Старши учител

 

Петранка Сандева Мавродиева

Старши учител

 

Тонка Гинева Хаджинакова

Старши учител

 

Яна Ангелова Лаплева

Старши учител