Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Изкуства и технологии

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Георги Атанасов Шишков

Председател на МО

Старши учител

Изобразително

изкуство

 

Недим Ахмед Мустафа

Главен учител

Изобразително

изкуство

 

Катя Кирчева Дюлгерова

Старши учител

Музика

 

Кирил Динков Кирев

Старши учител

Музика

 

Мария Иванова Загоров

Старши учител

Музика

 

Минчо Василев Гумаров

Учител

Труд и техника

 

Недялка Петрова Маганева

Старши учител

Домашен бит

и техника

 

Недялко Петров Делчев

Старши учител

Изобразително

изкуство

 

Снежана Христова Сиракова

Старши учител

Труд и техника