Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Математика и информатика

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Пепа Недкова Тодорова

Председател на МО

Старши учител

Математика

 

Антоанета Иванова Симеонова

Главен учител

Математика

 

Вълчо Иванов Милчев

Главен учител

Математика

 

Елена Иванова Димитрова

Главен учител

Математика

 

Ангелина Антимова Панова

Старши учител

Математика

 

Гроздан Иванов Грозев

Ръководител компютърен кабинет

Информационни технологии

 

Елена Георгиева Коченджиева

Старши учител

Математика

 

Ивайло Добрев Щерев

Учител

Информатика

 

Мая Иванова Стойчева

Старши учител

Информатика

 

Недан Каменов Усков

Старши учител

Математика

 

Петя Георгиева Пелтекова

Старши учител

Математика

 

Стефан Методиев Павлов

Старши учител

Математика