Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Начален етап

Учители в начален етап на обучение

Предучилищно образование:

ПГ 5 – 6 г. – Галина Делчева

ПГ 6-7 г. - Невена Ускова

I –ви клас:

А -Росица Сотирова

Б - Оля Антонова

В- Семра Ахмед

Г - Анелия Акалиева

Д -Семра Мюмюн

Е - Николина Андонова

II-ри клас:

А - Анка Балева

Б -Виолета Георгиева

В -Пламенка Радева

Г -Галя Робова

Д -Бонка Стамболиева

Е - Илиян Митков

Ж -Марияна Карасанова

III – ти клас:

А - Иванка Атанасова

Б - Хени Хаджиева

В -Калинка Жисова

Г -Дарина Желязкова

Д -Елена Желязкова

Е -Петя Радева

Ж - Тонка Димитрова

IV – ти клас

А -Весела Василева

Б -Анета Визева

В - Валентина Запрянова

Г - Димитрина Кабаиванова

Д - Екатерина Бакърджиева

Е - Ивета Хаджиева

Ж -Денислава Беличева

Специалисти:

Музика - Мария Загорова

Английски език - Галина Димитрова

Английски език – Нели Койнарчева

Учители в целодневна организация на учебния ден:

I-ви клас:

Диляна Делчева

Галя Любомирова

Иванка Кавръкова

Надежда Илиева

Фотка Ганева

Величка Мартинова

II –ри клас

Дияна Ангелова

Соня Попова

Красимира Добришинова

Кина Митева

Кезбан Рюстем

Леман Ахмедова

Марияна Борисова

III –ти клас

Недялка Паскова

Емилия Димитрова

Добринка Павлова

Саша Спасова

Мария Димитрова

Таня Димитрова

Виолета Кючукова

IV – ти клас

Севдалина Велинова

Мария Георгиева –Никова

Даниела Топузлиева

Ангелина Петкова

Йорданка Раева

Рефие Ахмед

Севдалина Атанасова