Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Начален курс

Учители в начален етап на обучение

Предучилищно образование:

Русалина Калинова – старши учител

I –ви клас:

Анка Балева - старши учител

Виолета Георгиева - учител

Пламенка Радева – старши учител

Галя Робова - учител

Бонка Стамболиева – главен учител

Илиян Митков - главен учител

Марияна Карасанова - старши учител

II-ри клас:

Иванка Атанасова - старши учител

Хени Хаджиева - старши учител

Калинка Жисова - старши учител

Дарина Желязкова - старши учител

Елена Желязкова - старши учител

Петя Радева - старши учител

Тонка Димитрова - учител

III – ти клас:

Весела Василева - старши учител

Анета Визева - старши учител

Валентина Запрянова – старши учител

Димитрина Кабаиванова – старши учител

Екатерина Бакърджиева - старши учител

Ивета Хаджиева - старши учител

Севдалина Атанасова - старши учител

IV -ти клас:

Фотка Ганева - старши учител

Николина Андонова - старши учител

Семра Ахмед - учител

Галя Любомирова - старши учител

Иванка Кавръкова - старши учител

Румяна Петрова - старши учител

Росица Сотирова - старши учител

Специалисти:

Музика - Мария Загорова - старши учител

Английски език - Галина Димитрова – старши учител


Учители в целодневна организация на учебния ден:

I-ви клас:

Дияна Ангелова - учител

Соня Попова - старши учител

Мата Атанасова - старши учител

Кина Митева - старши учител

Кезбан Рюстем - старши учител

Леман Ахмедова - учител

Красимира Добришинова – старши учител

II –ри клас:

Недялка Паскова - старши учител

Емилия Димитрова - старши учител

Добринка Павлова - старши учител

Саша Спасова - старши учител

Мария Димитрова - учител

Нели Койнарчева - учител

Виолета Кючукова – старши учител

III –ти клас:

Севдалина Велинова - старши учител

Мария Георгиева –Никова – старши учител

Даниела Топузлиева - старши учител

Ангелина Петкова - старши учител

Йорданка Раева - старши учител

Рефие Ахмед - старши учител

Невена Ускова - старши учител

IV –ти клас:

Таня Димитрова - учител

Величка Мартинова - старши учител

Анелия Акалиева - учител

Галина Делчева - учител

Надежда Илиева - учител

Семра Мюмюн - старши учител

Диляна Делчева - учител