Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Начален курс

 

Бонка Петкова Стамболиева   

Главен учител

 

Любимка Данчева Янкулова

Главен възпитател

 

Невена Валериева Ускова  

Учител, детска градина

 

Русалина Йорданова Георгиева

Учител, детска градина

 

Ангелина Любенова Петкова

Старши учител

 

Анета Ненчева Визева

Старши учител

 

Анка Обретенова Балева

Старши учител

 

Валентина Дмитриевна Пеева

Старши възпитател

 

Валентина Кръстева Запрянова

Старши учител

 

Весела Атанасова Василева

Старши учител

 

Виолета Колева Кючукова

Старши учител

 

Галя Анчева Любомирова

Старши учител

 

Галя Янчева Робова

Младши възпитател

 

Дарина Дончева Желязкова

Старши учител

 

Денислава Федева Беличева

Младши възпитател

 

Димитрина Колева Кабаиванова

Старши учител

 

Добринка Демирева Павлова

Старши учител

 

Екатерина Стоянова Бакърджиева

Старши учител

 

Елена Иванова Желязкова

Старши учител

 

Иванка Грозданова Атанасова

Старши учител

 

Иванка Матеева Петрова

Младши възпитател

 

Иванка Петрова Кавръкова 

Старши учител

 

Ивета Ангелова Хаджиева

Старши учител

 

Калинка Ангелова Жисова

Старши учител

 

Кезбан Джемилова Рюстемова

Старши възпитател

 

Кина Стоева Митева

Старши учител

 

Красимира Вълкова Добришинова

Старши учител

 

Лили Георгиева Велкова

Старши учител

 

Лилия Кирилова Делчева

Старши учител

 

Мария Тодорова Георгиева-Никова 

Старши възпитател

 

Марияна Вълчева Карасанова

Старши учител

 

Мата Христова Атанасова

Старши учител

 

Мустафа Орхан Риза

Младши възпитател

 

Недялка Желева Паскова 

Старши учител

 

Нели Олегова Войнова

Младши възпитател

 

Несрин Расим Шабан

Старши възпитател

 

Николина Иванова Андонова

Старши учител

 

Петя Димитрова Радева

Старши възпитател

 

Росица Начева Сотирова

Старши учител

 

Росица Петрова Кацарова

Старши възпитател

 

Румяна Димова Петрова

Старши учител

 

Саша Георгиева Караянева

Старши възпитател

 

Севдалина Ангелова Велинова

Младши възпитател

 

Севдалина Георгиева Атанасова

Старши възпитател

 

Семра Сабахтин Ахмед

Младши възпитател

 

Соня Георгиева Попова

Старши възпитател

 

Станка Делчева Делчева

Старши възпитател

 

Станка Якова Камбурова

Старши възпитател

 

Стела Петрова Замова

Старши учител

 

Фотка Георгиева Манева 

Старши възпитател

 

Хени Гогова Хаджиева

Старши възпитател

 

Янка Русева Дякова

Старши възпитател