Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Природоматематически науки

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Катя Кръстева

Главен учител

Човекът и природата

Антоанета Йорданова

Старши учител

Биология

Димитрина Банева

Старши учител

Биология

Мариана Атанасова

Старши учител

Химия

Янислава Пърнарова

Учител

Химия

Росица Тодорова

Старши учител

Физика

Христо Банев

Старши учител

Физика