Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Природоматематически науки

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Катя Веселинова Кръстева

Главен учител

Човекът и природата

 

Антоанета Иванова Йорданова

Старши учител

Биология

 

Димитрина Паскалева Банева

Старши учител

Биология

 

Мариана Атанасова Кешерлиева

Старши учител

Химия и английски език

 

Пепа Георгиева Тонева

Старши учител

Химия

 

Росица Тодорова Колева

Старши учител

Физика

 

Стойка Димова Пачеджиева

Старши учител

Химия

 

Христо Банев Банев

Старши учител

Физика