Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Физическа култура и спорт

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Димитър Иванов Димитров

Председател на МО

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Антон Милчев Димитров

Младши учител

Физическа култура

и спорт

 

Васил Николов Визев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Димитър Бранимиров Георгиев

Младши учител

Физическа култура

и спорт

 

Димитър Георгиев Гочев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Димитър Делчев Милев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Елин Георгиев Карабашев

Треньор

Волейбол

 

Иван Танев Халачев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Милена Георгиева Грозева

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Николай Георгиев Мартинов

Учител

Физическа култура

и спорт

 

Павел Христов Митев

Учител

Физическа култура

и спорт

 

Петя Гинева Иванова

Старши учител

Физическа култура

и спорт

 

Христо Ангелов Топалов

Треньор

Футбол