Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Хуманитарни науки

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Галина Нейкова Стефанова

Председател МО

Старши учител

История и цивилизация

 

Милка Райчева Белева

Главен учител

География

 

Руса Бориславова Димитрова

Главен учител

Философски цикъл

 

Венелин Емилов Башев

Учител

География

 

Георги Тончев Кючуков

Старши учител

История и цивилизация

 

Димитър Димов Георгиев

Старши учител

История и цивилизация

 

Месут Рафет Али

Старши учител

География

 

Надежда Венелинова Тодорова

Старши учител

География

 

Христина Кирилова Стайкова

Учител

История и цивилизация