Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Чужди езици

 

Собствено, бащино,

фамилно име

Длъжност

Предмет

 

Елена Йосифова Петкова

Председател на МО

Старши учител

Английски език

 

Антоанета Георгиева Кръстева

Старши учител

Английски език

 

Веселина Иванова Стайкова

Старши учител

Английски език

 

Веска Георгиева Николова

Старши учител

Немски език

 

Галина Венчева Димитрова

Старши учител

Английски език-НУП

 

Драга Тодорова Канева

Старши учител

Английски език

 

Керана Стоянова Христова

Старши учител

Немски език

 

Людмила Ангелова Мартинес

Старши учител

Испански език

 

Магдалена Златева Дичева

Учител

Испански език

 

Несибие Гюнер Юсеин

Младши учител

Английски език

 

Марин Делчев Моллов

Учител

Английски език

 

Сергей Славейков Маринов

Старши учител

Руски език

 

Стефка Карамфилова Москова

Старши учител

Английски език

 

Христо Николов Христов

Учител

Английски език

 

Цветана Маринова Димитрова

Учител

Английски език