Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Прием

Прием след VII клас

Наименование на профила

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Чужд език

Първи чужд език интензивно

Втори чужд език

Чужди езици

дневна

5

2

52

Английски език

Испански език

Чужди езици

дневна

5

1

26

Английски език

Немски език

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Удвоеният брой точки от теста по български език и литература;
- Удвоеният брой точки от теста по математика;
- Точките от оценката по български език и литература;
- Точките от оценката по математика;